Regelement

De huisregels zijn opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen en hebben als doel een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden zowel voor de cliënten, bezoekers en de medewerkers. Onderstaand zijn de regels weergegeven.

Cliënten, bezoekers en therapeuten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

U dient zich te allen tijde te kunnen identificeren d.m.v. een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs.

Omdat in de praktijk ook minder valide cliënten worden behandeld, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

Vitalis Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van waardevolle spullen in of op het terrein van de praktijk.

Rondom de praktijk is voldoende parkeergelegenheid. Wilt u het parkeren zodanig doen dat u anderen niet hindert? Fietsen graag plaatsen in het fietsenrek.

I.v.m. de hygiëne wordt u gevraagd een handdoek mee te nemen. Betreden van de oefenzaal is alleen toegestaan met daarvoor geschikt en schoon schoeisel.

Vitalis Fysiotherapie aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut(en) hebben gehouden.

Omdat de medewerkers maximaal eenmaal per behandeling de telefoon proberen aan te nemen, kan het voorkomen dat u de voicemail krijgt. U wordt verzocht om deze in te spreken als de telefoon niet beantwoord wordt. U wordt teruggebeld.